Expectativas académicas de estudiantes universitarios (2017 – 2020)
2014 – 2019 | UVigo, Universidad Autónoma de Santo Domingo | Ref. PID2019-103969RB-C31
Investigadores responsables: Manuel Deaño Deaño.

Prevención e intervención no fracaso escolar en matemáticas (PREVIN-MAT) dos estudantes ourensáns
2019 – 2019 | Universidade de Vigo | Ref. INOU19
Investigador principal: Valentín Iglesias Sarmiento.

Estudo das variables implicadas no fracaso escolar en matemáticas dos estudantes ourensáns de educación primaria
2016 | Universidade de Vigo | Ref. INOU16
Investigador principal: Valentín Iglesias Sarmiento.

Expectativas e vivenzas dos estudantes universitarios ourensáns no acceso ós estudos superiores
2015  Universidade de Vigo | Ref. 2015 INOU15
Investigador principal: Sonia Alfonso Gil.

Estudo dos estilos motivacionais na escolaridade obrigatoria dende unha perspectiva evolutiva nunha población de estudantes ourensanos
2010 Universidade de Vigo | Ref. 2010 INOU03
Investigador principal: Ángeles Conde Rodríguez.

Validación  empírica de un modelo teórico causa sobre motivación escolar
2008 Universidade de Vigo | Ref. 2008 INOU07
Investigador principal: Fernando Tellado González.

Ourense emprendedor
2008 – 2008 | Universidad de Vigo – Concello de Ourense
Investigador principal: Manuel Deaño Deaño.

Competencia y motivación académica desde una perspectiva de género
2007 – 2008 | Cátedra Caixanova de Estudios Feministas | Ref. García 02 2/10/2007
Investigador principal: Mar García Señorán.

Motivaciones-meta normativas y rendimiento académico en alumnos de Educación Primaria
2006 – 2007 | Universidad de Vigo (Resolución Rectoral de 23 de agosto de 2006) | Ref. 06VI1B02
Investigador principal: Mar García Señorán.

Eficacia del programa de intervención cognitiva basada en procesos (PIC-PASS) en soporte informático para niños con debilidad cognitiva relativa y general y niños normales
2004 – 2007 | Xunta de Galicia | Ref. PGIDIT03SIN39801PR
Investigador principal: Manuel Deaño Deaño.

Procesos PASS e intervención matemática en el grupo aula
2004 – 2007 | Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento, Consellería de Innovación Industria e Comercio, Xunta de Galicia | Referencia: PGIDT04PXIC39801PN
Investigador Principal: Manuel Deaño Deaño.

Proyecto CAMI Galicia/Norte de Portugal
2004 – 2004 | Universidad de Vigo – Fundación Menela
Investigador principal: Manuel Deaño Deaño.

Procesos PASS e intervención matemática en el grupo aula
2003 – 2006 | Ministerio de Educación y Ciencia | Ref. BSO2003-09363
Investigador principal: Manuel Deaño Deaño.

Tipificación del Cognitive Assessment System (CAS) n niños y adolescentes con desarrollo cognitivo normala
1999 – 2001 | Xunta de Galicia | Ref. PGDIT99PXI39201A
Investigador principal: Manuel Deaño Deaño.

Aprendizaje del significado de las operaciones aritméticas básicas
1998 – 1999 Área de Educación, Univeridade e Xuventude – Concello de Ourense.
Investigador Principal: Dr. D. Manuel Deaño Deaño.

Entrenamiento cognitivo integrado en el curriculum ordinario de matemáticas y aprendizaje de niños deficientes mentales
1996 – 1997 | Universidade de Vigo | Ref. 64102X6U3
Investigador principal: Manuel Deaño Deaño.

Diagnóstico e aplicación das capacidades perceptivas de comprensión e expresión nas didácticas especiais e o seu emprego no deseño e avaliación de recursos didácticos
1992 – 1993 | Xunta de Galicia | Ref. XUGA37201A91
Investigador principal: Manuel Deaño Deaño.

Desenvolvemento lóxico-matemático e educación infantil
1992 – 1992 | Universidade de Vigo | Ref. 609.02.X222
Investigador principal: Manuel Deaño Deaño.

Desenvolvemento lóxico-matemático e deficiencia mental normal
1991 – 1992 | Universidade de Vigo | Ref. 60902.25102(5014)
Investigador principal: Manuel Deaño Deaño.