Grupos nacionais

xxx
Grupo de xxx xxx, Universidade xxx.
Proxectos coordinados do Plan Nacional:
AGL200x.

Grupos internacionais

xxx
Grupo de xxx | xxxx-xxx (Portugal).

Empresas

xxx