Formación en habilidades directivas
2009 – 2009 | Xunta de Galicia | Ref.
Investigadores responsables: .

Avaliación das propostas formativas realizadas na plataforma de formación do proxecto CAMI
2008 – 2008 | Fundación Menela | Ref.
Investigadores responsables: .

Ourense emprendedor
2008 – 2008 | Concello de Ourense | Ref.
Investigadores responsables: .

Promoción da autonomía personal e atención ás persoas en situación de dependencia
2006 – 2006 | Fundación Menela | Ref.
Investigadores responsables: .

Proxecto CAMI Galicia/Norte de Portugal
2004 – 2004 | Fundación Menela | Ref.
Investigadores responsables: .