O que suma e o que resta no fracaso escolar en matemáticas

A área curricular das matemáticas, explica Valentín Iglesias Sarmiento, docente da Facultade de Ciencias da Educación do campus de Ourense, congrega unha elevada porcentaxe de fracaso escolar. Os últimos datos, apunta, tanto a nivel estatal como da provincia de Ourense sinalan que “arredor do 20% dos estudantes de Educación Primaria amosan dificultades á hora de realizar cálculos aritméticos e de resolver os problemas matemáticos cos que poderían atoparse na vida diaria”. Co obxectivo de indagar nesta problemática crecente nos últimos anos, investigadores do Departamento de Psicoloxía Evolutiva e da Educación da Universidade de Vigo están a analizar as variables implicadas neste fracaso.

No marco desta liña de investigación, Valentín Iglesias xunto a un equipo formado polo catedrático Manuel Deaño e as investigadoras Ángeles Conde e Sonia Alfonso, vén de desenvolver un proxecto financiado na convocatoria INOU2016 titulado Estudo das variables implicadas no fracaso escolar en matemáticas do estudantes ourensáns de Educación Primaria. A investigación, comenta Iglesias Sarmiento, realízase xa que “non está claro como se adquiren as habilidades aritméticas ao longo da escolarización, cales son os procesos cognitivos que se vinculan ás diferenzas individuais e como se relacionan eses procesos coas habilidades específicas para acadar un rendemento competente”.

Ler a nova completa no DUVI